شعبه اصلی: مبلمان پلاریس

قم. میدان ولیعصر. بلوار قائم. جنب بازار مبل کاسه گران. مبلمان پلاریس

۰۲۵-۳۱۸۰

۰۹۱۲۷۴۸۵۵۹۲۰۹۱۲۵۵۳۹۵۵۰

شعبه دو: مبل شیخی

قم. خیابان کلهری. نبش کوچه ۲۵

شعبه سه: مبل پلاریس

قم. انتهای خیابان کلهری. مبل پلاریس

درخواست خود را برای نمایندگی ارسال نمایید ..

ارومیه/ : مبل کلکسیونر

اول خیابان برق. چهارراه مخابرات. جنب تالار پویا.

زنجان: مبل پلاریس

خیابان سعدی شمالی. خیابان عباس غلامی. روبه روی سازمان قضایی نیروهای مسلح.

فارس/ ارسنجان: گالری مبل ایرانیان

خیابان ولیعصر جنوبی. کوچه۵

تویسرکان / شهر: مبل سامان

خیابان باهنر. خیابان ولایت.مبل سامان

بابلسر / بهنمیر: مبل امید

بهنمیر. خیابان امام. مبل امید

بابلسر / بهنمیر: مبل کرال

بهنمیر. خیابان امام. مبل کرال